výkopové a zemní práce Opava, Ostrava
výkopové a zemní práce Ostrava, Opava

Reference

FA Jankostav s.r.o. - příprava zpevněných ploch,

FA Fichna & Hudeczek a.s. - přesuny kontejnerů,

Obecní úřad Píšť - realizace protipovodňové hráze,

Obecní úřad Vřesina - opravy kanalizací, rekonstrukce hřbitova, oprava komunikace, terenní úpravy pro Základní školu, výstavba dětského hřiště, zimní údržba,

Obecní úřad Závada - zimní údržba, drobné výkopové práce, podílení na vodovodním vrtu,

Obecní úřad Bohuslavice - svoz kontejnerů při čištění potoka,

FA Miroslav Chybík s.r.o. - pronájem mechanizace,

FA Bystroň zateplení - výkopy základových pásů pro rodinné domy, zpevněné plochy, teréní úpravy, realizace inženýrských sítí,

FA Homola a.s. - realizace inženýrských sítí obec Vřesina,

FA Ondruch stavby - výkopové práce pro rodinné domy a teréní úpravy, přesun materiálů,

FA OVA s.r.o. - výkopy tepelných čerpadel s pokládkou a zpětným zásypem

a další.