výkopové a zemní práce Opava, Ostrava
výkopové a zemní práce Ostrava, Opava

Výkopové a zemní práce

Provádíme:

- nakládání a přemísťování zeminy a jiných materiálů

- výkopy základů a základových pásů

- výkopové a zahrnovací práce

- hloubení rýh pro inženýrské sítě se zpětným zásypem a hutněním

- terénní úpravy rovinných i svažitých zahrad a pozemků

- zemní a výkopové práce dle dohody

- demoliční práce s přesunem hmot i uložení na skládku

- realizace inženýrských sítí na klíč (kanalizace, voda, plyn, elektro)

- zásyp základových desek (i pokládka kanalizace dle dohody)

- výkop a příprava zpevněných ploch vjezdů a komunikací (možno i se zhutněním a násypu materiálů)

- úprava vodních toků dle dohody

- realizace odvodnění objektů

- realizace tepelných čerpadel